Filmen in de klas, mag dat zomaar?

filmen-in-de-klas

Sinds de entree van de smartphone in de klas is het aantal leraren dat in opspraak is gekomen, toegenomen. Opzienbarende zaken waren dit jaar die van de Dumpert-docent en de nekvel-schoolassistent. Leerlingen filmden incidenten in de klas en plaatsten die films aansluitend op social media en Dumpert. Verschillende media doken er direct bovenop. Hiermee liepen de betrokkenen extra reputatieschade op. Hoe ga je als schoolleiding om met het smartphone gebruik op school en het filmen in de klas?

Verantwoordelijkheid

Scholen hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Deze wet is niet alleen gericht op het bieden van een veilige omgeving voor scholieren, maar ook voor docenten en ondersteunend personeel. Docenten moeten hun werk goed kunnen doen en de school creëert daar de juiste voorwaarden voor. Sociale veiligheid is daarin cruciaal. Dat betekent dat leerlingen ervan doordrongen moeten zijn dat het stiekem filmen van een docent tijdens de les direct invloed heeft op de sociale veiligheid op school en dus niet mag.

Preventie filmen in de klas

Wat kun je doen om ongewenst filmen in de klas zoveel mogelijk tegen te gaan?

  • De schoolleiding maakt samen met het personeel en leerlingen afspraken over het gebruik van de smartphone in de klas en op school. Die worden vastgelegd in een gedragscode of social media protocol.
  • Alle docenten en ondersteunend personeel leven die afspraken na en handhaven. Als er onder de leerlingen een sfeer van lossigheid ontstaat, doordat de ene docent wel handhaaft en de andere niet, kun je geen veilig lesklimaat garanderen. Docenten moeten elkaar daarop kunnen aanspreken, met de gedragscode in de hand.
  • Trek één lijn en steun elkaar. Ga in geval van een incident achter je medewerker staan totdat bewezen is dat er werkelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag van zijn of haar kant.
  • Geef voorlichting: ga in gesprek met de leerlingen over de impact van sociale media. Laat ze afspraken maken over online omgangsvormen. Leer hun reflecteren op hun eigen online gedrag en dat van anderen. Bied een programma mediawijsheid aan.

Smartphone verbieden?

Er zijn scholen die ervoor kiezen om smartphones te verbieden. Die blijft dan in de locker en dat levert duidelijkheid op. Het bezwaar dat andere scholen hiertegen hebben, is dat je het probleem verlegt naar buiten schooltijd. De smartphone is een onderdeel van onze maatschappij geworden en de leerlingen moeten leren hiermee om te gaan. Verbieden is voor deze laatste groep scholen geen oplossing. Ongeacht de keuze is het belangrijk dat je de leerlingen een passend mediawijsheid-programma aanbiedt en duidelijke afspraken met elkaar maakt over online omgangsvormen.

Wat staat er op het spel?

Als de sociale veiligheid in de klas in het geding is, loopt het vertrouwen in elkaar een deuk op. Bovendien staan de online reputaties van leerlingen, (onderwijs)personeel en de school op het spel. Een sfeer van onveiligheid, wantrouwen en geschade reputaties heb je niet zomaar gerepareerd. Dat alles kun je vermijden door goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en met elkaar duidelijke afspraken te maken over wat wel en niet kan, zoals het stiekem filmen in de klas. Daarbij is het belangrijk dat je met elkaar de afspraken blijft handhaven.

Meer weten?

Wil je meer weten over sociale media en schoolveiligheid, lees de blogs: Memes als satire en Daar sta je dan: met je hoofd op een meme.


SocialmediaIMPACT is gespecialiseerd in mediawijsheid, social media en aanpak cyberpesten en verzorgt teamtrainingenouderavonden en gastlessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.