Les over netiquette: omgangsvormen op internet

Les-over-Netiquette-omgangsvormen-op-internet

Aan het begin van het schooljaar wordt op de meeste scholen volop aandacht besteed aan positieve groepsvorming. Docenten maken met hun leerlingen afspraken over sociale omgangsvormen. Wederzijdse verwachtingen worden duidelijk uitgesproken en vastgelegd. Het is een uitgelezen moment om met je leerlingen in gesprek te gaan over online omgangsvormen.

Waarom in gesprek over online omgangsvormen?

Voor de meeste leerlingen zijn sociale media een privéaangelegenheid. In hun ogen hebben leraren hier niets mee te maken. In principe hebben ze hierin gelijk. Totdat online gedoe de school binnenkomt en een negatieve invloed heeft op de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. Dan heeft de school de morele en wettelijke plicht om in te grijpen.

 

Wisselwerking offline-online

In de praktijk blijkt dat er een duidelijke wisselwerking is tussen offline en online communicatie onder leerlingen. Zo worden bijvoorbeeld offline meningsverschillen en ruzies die in de klas beginnen na schooltijd op nieuwe media uitgevochten en vice versa.

Het is daarom belangrijk om niet alleen over gewenst gedrag op school te praten, maar ook met de leerlingen aan de slag te gaan met het onderwerp online omgangsvormen. Het geeft je als docent inzicht in de online interesses van de leerlingen en hun belevingswereld. Door open het gesprek aan te gaan met de leerlingen, bepaal je samen de grenzen van online communicatie. Wat is in hun ogen toegestaan en wanneer gaat iemand te ver?

Gratis les over netiquette

Netiquette is een samenstelling van de woorden “(inter)net” en “etiquette”.  Onderwijsadvies organisatie Kennisnet  heeft een leuke en effectieve les ontwikkeld over Netiquette. Deze les is geschikt voor bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs.

De gratis les WhatsHappy is een eenvoudig toepasbare lesmethode om leerlingen te stimuleren sociale media op positieve wijze in te zetten. Tijdens de les komen begrippen zoals ethiek en online normen en waarden aan bod. Leerlingen maken onderling afspraken over hoe ze wel en niet met elkaar omgaan op social media, fora en online games. De afspraken worden vastgelegd in een poster.

Download de gratis lesbrief WhatsHappy 

Download de gratis poster WhatsHappy

 

Blijf monitoren

Informeer van tijd tot tijd wat er online afspeelt onder de leerlingen. Vraag of de afspraken die gemaakt zijn ook nagekomen worden. Informeer of de afspraken nog steeds voldoen of eventueel bijgesteld moeten worden. Zeker na een langere vakantie periode, is het goed om weer even stil te staan bij de afspraken. Zo merken leerlingen dat je betrokken bent en dat je belang hecht aan positieve online communicatie. Bovendien verlaag je de drempel voor leerlingen om je in vertrouwen te nemen, als zaken uit de hand dreigen te lopen.

 

SocialmediaIMPACT is gespecialiseerd in mediawijsheid en verzorgt teamtrainingenouderavonden en gastlessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. 

Delen op social media
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email