Gratis poster Afspraken tijdens de online les

poster-afspraken-tijdens-de-online-les

De Nederlandse jeugd volgt alweer vier weken online onderwijs. Een groot deel van de docenten heeft het digitaal lesgeven onder de knie gekregen en leerlingen leveren hun huiswerk digitaal in. De afgelopen weken laten ook zien dat online onderwijs leidt tot het uithalen van grappen, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Het is dus de hoogste tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor kun je de gratis poster “Afspraken tijdens de online les” gebruiken. Deel deze met je leerlingen en hun ouders.

Blijf met elkaar in gesprek

De poster “Afspraken tijdens de online les” is speciaal voor scholen in het voortgezet onderwijs en het MBO gemaakt. Je kunt de poster gratis downloaden en delen met de leerlingen en hun ouders. Licht tijdens een van de online lessen de negen afspraken toe die op de poster staan en nodig leerlingen uit te reageren en afspraken eventueel aan te vullen:

  • Log op tijd in. Kun je er niet bij zijn? Meld je dan van tevoren af.
  • Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Vraag huisgenoten tijdens de online les stil te zijn en zet lawaaiige keukenapparaten of de televisie uit. Let ook op de achtergrond: wat zien anderen van jou en je omgeving?
  • Volg de instructie van de docent over microfoon, camera en chat. Ga bijvoorbeeld niet allemaal door elkaar heen praten en zet de microfoon op mute, totdat je aan de beurt bent. Of gebruik de chatfunctie alleen om vragen te stellen over de lesinhoud.
  • Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je de opdracht krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo laat je je niet afleiden door chat- en pushberichten en steek je meer op van de les.
  • Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school. Zo voorkom je dat je knoeit op je laptop en zit je niet recht in beeld met een volgepropte mond.
  • Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Roddel bijvoorbeeld niet achter elkaars rug om, ga niet uitgebreid via een ander platform chatten en verstoor de les niet onnodig. Tijdens de online lessen is het anti-pest protocol gewoon van kracht.
  • Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te houden. Het luisteren naar een scherm is intensief. Ook heb je waarschijnlijk minder contact- en herhaalmomenten, waardoor de stof minder goed beklijft. Het nalezen van je aantekeningen vergroot het leereffect.
  • Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden. Denk hierbij aan het social media protocol, afspraken over online omgangsvormen of nettiquette.
  • Maak en deel geen opnames of foto's. Het is wettelijk verboden om stiekem beledigende afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen op openbare sociale media.

Bespreek met de leerlingen wat ze kunnen doen, als ze online gepest worden of als ze getuigen zijn van cyberpesterijen. Bij wie kunnen ze terecht op school? Monitor na invoering van de online onderwijs afspraken in hoeverre ze worden nagekomen. Stel eventueel bij.

Vraag ook de ouders om ondersteuning. Leg uit wat de reden is dat je als school een extra beroep op hen doet. Veel ouders zullen niet weten wat er in de online omgeving gebeurt. Vraag ze hierover met hun kind in gesprek te gaan en het te melden als zaken over de schreef gaan.

Download hier de gratis poster “Afspraken tijdens de online les”

poster-afspraken-tijdens-de-online-les

Meer weten?

Wil je meer weten over digitaal onderwijs en sociale veiligheid, lees de blogs: Online onderwijs en sociale veiligheid en Pesten tijdens de online les


SocialmediaIMPACT is gespecialiseerd in mediawijsheid, social media en aanpak cyberpesten en verzorgt teamtrainingenouderavonden en gastlessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.


De poster “Afspraken tijdens de online les” is ontwikkeld in samenwerking met Studio Leff.