Cyberpesten

Waar scholen tegenaan lopen

Cyberpesten is ongrijpbaar. Het kan bijzonder snel gaan en het bereik is groot. De impact kan verwoestend zijn. Het oplossen ervan tijdrovend. Dit roept vragen op:

  • In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van digitaal pesten?
  • Wanneer en op welke wijze grijpt een school in als er sprake is van ongewenst online gedrag?
  • Wat kan een school doen aan effectieve preventie van online pesten?
  • Welke minimale kennis heeft ons lerarenteam nodig om adequaat met digitaal pesten om te gaan?
  • Hoe werkt de school samen met ouders en leerlingen in het voorkomen en oplossen van cyberpesten?

cyberpestenWie is verantwoordelijk? 

Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de wettelijke bepaling Zorgplicht Sociale Veiligheid van leerlingen op school. Hierin staat dat scholen verantwoordelijk zijn voor de fysieke, sociale en psychische veiligheid van leerlingen. De laatste twee aspecten zijn direct te koppelen aan cyberpesten. Hiermee is de aanpak van digitaal pesten de verantwoordelijkheid van scholen. Samen met die van ouders en leerlingen.


Online sociale veiligheid op school

De uitdaging van scholen is het voeren van een praktisch beleid tegen digitaal pesten. SocialmediaIMPACT adviseert schooldirecties en anti-pest coördinatoren hierover. Het betreft een gefundeerde voorbereiding op het voorkomen, signaleren en aanpakken van online pesten.

Hierbij wordt een integrale aanpak gestimuleerd, waarbij betrokken partijen – leraren, ouders, leerlingen en externen – goed geïnformeerd zijn en met elkaar in gesprek blijven. Middels adviesgesprekken, trainingen, ouderavonden, gastlessen en mentorlessen begeleidt SocialmediaIMPACT scholen om tot een geborgde aanpak tegen digitaal pesten te komen.


Prima lezing met al die praktijkvoorbeelden. Zeer up-to-date en broodnodige informatie voor het gehele onderwijs.Docent over lezing Aanpak cyberpesten

Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd 


 SocialmediaIMPACT verzorgt trainingen en lezingen voor 

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • MBO

Meer weten over het opzetten van een praktisch beleid tegen cyberpesten op school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpesten


contact