Cyberpesten

Waar scholen tegenaan lopen

Cyberpesten is ongrijpbaar. Het kan bijzonder snel gaan en het bereik is groot. De impact kan verwoestend zijn. Het oplossen ervan tijdrovend. Dit roept vragen op:

  • In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van digitaal pesten?
  • Wanneer en op welke wijze grijpt een school in als er sprake is van ongewenst online gedrag?
  • Wat kan een school doen aan effectieve preventie van online pesten?
  • Welke minimale kennis heeft ons lerarenteam nodig om adequaat met digitaal pesten om te gaan?
  • Hoe werkt de school samen met ouders en leerlingen in het voorkomen en oplossen van cyberpesten?

cyberpestenWie is verantwoordelijk? 

Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de wettelijke bepaling Sociale Veiligheid van leerlingen op school. Scholen zijn mede verantwoordelijk voor de fysieke, sociale en psychische veiligheid van leerlingen. De laatste twee aspecten zijn direct te koppelen aan cyberpesten. En hiermee wordt de aanpak van digitaal pesten ook de verantwoordelijkheid van scholen. Samen met die van ouders en leerlingen.

Onderdeel van anti-pest beleid 

De uitdaging van scholen is het voeren van een praktisch beleid tegen digitaal pesten. Deze vormt een onderdeel van het anti-pestbeleid van de school. SocialmediaIMPACT adviseert schooldirecties en anti-pest coördinatoren hierover. Het betreft een gefundeerde voorbereiding op preventie, signaleren en aanpakken van online pesten.

Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd 

SocialmediaIMPACT stimuleert een integrale aanpak van digitaal pesten, waarbij alle betrokken partijen – leraar, ouder, leerling – goed geïnformeerd zijn en met elkaar in gesprek blijven. Middels adviesgesprekken, trainingen, ouderavonden, gastlessen en mentorlessen begeleidt SocialmediaIMPACT scholen om tot een integrale aanpak tegen digitaal pesten te komen.

Ouderavond digitaal pesten

Teamtraining cyberpesten

Mentorlessen digitaal pesten

Lesmateriaal cyberpesten

Prima lezing met al die praktijkvoorbeelden. Zeer up-to-date en broodnodige informatie voor het gehele onderwijs. - docent over lezing Cyberpesten - SocialmediaIMPACT verzorgt trainingen en lezingen voor

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • MBO

Meer weten over het opzetten van een praktisch beleid tegen cyberpesten op school?

Bel 0645 09 09 39 of neem contact op.

contact