Cyberpesten

Waar scholen tegenaan lopen

Cyberpesten is ongrijpbaar. Het kan bijzonder snel gaan, het bereik is groot evenals de impact op het slachtoffer. Toeschouwers zijn vaak handelingsverlegen. Bovendien is het oplossen van online pesten is tijdrovend. Dit roept vragen op:

  • In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van digitaal pesten?
  • Wanneer en op welke wijze grijpt een school in als er sprake is van ongewenst online gedrag?
  • Wat kan een school doen aan effectieve preventie van online pesten?
  • Welke minimale kennis heeft het lerarenteam nodig om adequaat met digitaal pesten om te gaan?
  • Hoe werkt de school samen met ouders en leerlingen in het voorkomen en oplossen van cyberpesten?

cyberpestenWie is verantwoordelijk? 

Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de wettelijke bepaling Zorgplicht Sociale Veiligheid van leerlingen op school. Hierin staat dat scholen verantwoordelijk zijn voor de fysieke, sociale en psychische veiligheid van leerlingen. De laatste twee aspecten zijn direct te koppelen aan cyberpesten. Hiermee valt de aanpak van digitaal pesten onder de zorgplicht van scholen. Maar ook ouders en leerlingen hebben een verantwoordelijkheid.


Online sociale veiligheid op school

De uitdaging van scholen is het voeren van een praktisch beleid dat de online sociale veiligheid van leerlingen waarborgt. SocialmediaIMPACT adviseert schooldirecties, zorg- en anti-pest coördinatoren en leraren over het voorkomen, signaleren en aanpakken van online akkefietjes, cyberpesten en ander digitaal grensoverschrijdend gedrag.


Prima lezing met al die praktijkvoorbeelden. Zeer up-to-date en broodnodige informatie voor het gehele onderwijs.Docent over lezing Aanpak cyberpesten

Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd 


SocialmediaIMPACT verzorgt trainingen en lezingen voor 

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • MBO

Meer weten over het opzetten van een praktisch beleid over social media en veiligheid op school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over social media en schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpesten


contact