Cyberpesten MBO

Wat ik op social media doe, bepaal ik zelf wel!

Kenmerkend in het MBO is dat studenten gestimuleerd worden om autonoom en zelfstandig te handelen. Ze zullen daarom niet snel hulp inschakelen in geval van online pesten. Dat komt ook, doordat social media voornamelijk privé gebruikt wordt. Voor studenten is er een duidelijke scheiding tussen school en privé. Maar zodra online pesten de school binnenkomt heeft het een negatieve invloed op de sociale veiligheid van de school. Hiermee valt het onder de verantwoordelijkheid van de school om samen met elkaar het cyberpesten een halt toe te roepen.

cyberpesten MBOHerkennen, aanpakken en preventie van cyberpesten MBO

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel docenten, studenten en ouders gewenst. SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het MBO te minimaliseren:

Teamtraining cyberpesten

Lesmateriaal cyberpesten

Ouderavond cyberpesten

Zeer goede presentatie afgestemd op het MBO en de actualiteit. Adequate tips en informatief. Ik heb door je presentatie ideeën opgedaan over hoe ik deze problematiek op school beter kan aanpakken.            - docent MBO over training cyberpesten -Meest gestelde vragen over cyberpesten MBO

 • wie is binnen de school verantwoordelijk voor dit het thema?
 • welke minimale kennis moeten docenten hebben om met studenten in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • hoe handelt een docent als er tijdens de les sprake is van cyberpesten?
 • welke afspraken maken we hierover?
 • hoe werken we hierin samen met ouders en studenten?
 • hoe stimuleren we studenten tot positief online gedrag?
 • welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • welke wetgeving is geldig?

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT

 • positief van insteek
 • laagdrempelig
 • interactief
 • actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • vol praktische tips
 • maatwerk, afgestemd op de doelgroep studenten

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een programma over cyberpesten?

Neem contact op of bel 0645 09 09 39

contact