Cyberpesten MBO

“Wat ik op sociale media doe, bepaal ik zelf wel!”

Mbo’ ers worden vanuit de opleiding gestimuleerd om autonoom en zelfstandig te handelen. Ze zullen daarom niet snel hulp inschakelen als ze te maken hebben met online pesten of andere online misstanden. Bovendien zien zij sociale media vooral als een privé aangelegenheid; iets waar school zich niet mee moet bemoeien.

Maar in de praktijk blijkt die scheidslijn tussen privé en school minder scherp te zijn. Zodra online pesterijen, die buiten schooltijd beginnen, de school binnenkomen heeft dat effect op de sociale veiligheidsbeleving van studenten. Het bepaalt de sfeer in de klas in negatieve zin en docenten krijgen ermee te maken. Het voorkomen en aanpakken van online pesten is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en docenten.

cyberpesten MBOHerkennen, aanpakken en preventie van cyberpesten MBO

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Niet alleen voor op school, maar ook tijdens de stage periodes en na schooltijd. Hierbij is de betrokkenheid van zowel docenten, studenten en ouders gewenst.

SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het MBO te verminderen, de online veiligheid van studenten te vergroten en studenten een kritische en bewuste houding bij te brengen over online gedrag en identiteit.


Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd 


Meest gestelde vragen over cyberpesten MBO

 • Wie is binnen de school verantwoordelijk voor de (online) sociale veiligheid van studenten?
 • Welke minimale kennis moeten docenten hebben om met studenten in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • Hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • Hoe handelt een docent als er tijdens de les sprake is van cyberpesten?
 • Welke afspraken maken we hierover?
 • Hoe werken we hierin samen met studenten, ouders en externe partijen?
 • Hoe stimuleren we studenten tot positief online gedrag?
 • Welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • Welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • Met welke wetgeving hebben we te maken?

Zeer goede presentatie afgestemd op het MBO en de actualiteit. Adequate tips en informatief. Ik heb door je presentatie ideeën opgedaan over hoe ik deze problematiek op school beter kan aanpakken.Docent MBO over training Aanpak cyberpesten en groepsdruk

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT

 • Positief van insteek
 • Laagdrempelig
 • Interactief
 • Actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • Actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • Afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • Vol praktische tips
 • Maatwerk, afgestemd op de doelgroep studenten

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een programma over cyberpesten in het MBO?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpestencontact