Cyberpesten voortgezet onderwijs

De dagelijkse praktijk van de docent?

Elke docent krijgt in de praktijk te maken met cyberpesten onder zijn leerlingen. Kenmerkend in het voortgezet onderwijs is dat leerlingen niet zo snel hulp inschakelen. Cyberpesten is daarom voor docenten niet altijd inzichtelijk: onderhuids kan zich van alles afspelen in de klas. Dit kan leiden tot een onveilige sfeer en kan een negatief effect op het leerklimaat hebben. In het ergste geval gaat het online pesten ongehinderd door, zonder dat de school er weet van heeft.

cyberpesten-voortgezet-onderwijs

Herkennen, aanpakken en preventie van cyberpesten

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel leraren, leerlingen en ouders gewenst.

SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het voortgezet onderwijs te minimaliseren en leerlingen te stimuleren social media op een positieve manier in te zetten.


Meest gestelde vragen over cyberpesten voortgezet onderwijs

 • Wie is binnen de school verantwoordelijk voor de online (sociale) veiligheid?
 • Welke minimale kennis moeten leraren en mentoren hebben om met leerlingen in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • Hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • Hoe handelt een docent als er tijdens de les sprake is van cyberpesten?
 • Welke afspraken maken we hierover?
 • Hoe werken we hierin samen met ouders en leerlingen?
 • Hoe stimuleren we leerlingen tot positief online gedrag?
 • Welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • Welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • Met welke wetgeving hebben we te maken?

Wij hebben de Teambuilding en jouw workshop als erg leuk, zinvol en prettig ervaren. De mensen waren onder de indruk van jouw presentatie en vooral van de manier waarop je de mensen meeneemt. Ik wil je hartelijk bedanken voor je inspanning.Teamleider over lezing Social media en online weerbaarheid

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT zijn:

 • Positief van insteek
 • Laagdrempelig
 • Interactief
 • Actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • Actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • Afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • Praktische tips
 • Maatwerk, afgestemd op doelgroep leerlingen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een programma over cyberpesten bij u op school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpesten

 contact