Cyberpesten voortgezet onderwijs

Cyberpesten voortgezet onderwijs: de dagelijkse praktijk van de docent?

Elke docent krijgt in de praktijk te maken met cyberpesten onder zijn leerlingen. Kenmerkend in het voortgezet onderwijs is dat leerlingen niet zo snel hulp inschakelen. Cyberpesten is daarom voor docenten niet altijd inzichtelijk: onderhuids kan zich van alles afspelen in de klas. Dit kan leiden tot een onveilige sfeer in de klas en kan een negatief effect op het leerklimaat hebben. In het ergste geval gaat het online pesten ongehinderd door, zonder dat de school er weet van heeft.cyberpesten voortgezet onderwijs

Herkennen, aanpakken en preventie van cyberpesten

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel leraren, leerlingen en ouders gewenst. SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het voortgezet onderwijs te minimaliseren:

Teamtraining cyberpesten

Mentorlessen

Ouderavond cyberpesten

Meest gestelde vragen over cyberpesten voortgezet onderwijs

 • wie is binnen de school verantwoordelijk voor dit het thema?
 • welke minimale kennis moeten leraren en mentoren hebben om met leerlingen in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • hoe handelt een leraar als er tijdens de les sprake is van cyberpesten?
 • welke afspraken maken we hierover?
 • hoe werken we hierin samen met ouders en leerlingen?
 • hoe stimuleren we leerlingen tot positief online gedrag?
 • welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • welke wetgeving is geldig?

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT zijn:

 • positief van insteek
 • laagdrempelig
 • interactief
 • actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • vol praktische tips
 • maatwerk, afgestemd op doelgroep leerlingen

Cyberpesten en online akkefietjes

Lees hier de blog over cyberpesten en online akkefietjes in het voortgezet onderwijs


Benieuwd naar de mogelijkheden voor een programma over cyberpesten bij u op school?

Neem contact op of bel 0645 09 09 39

 

contact