Lesmateriaal cyberpesten

Lesmateriaal cyberpesten: creëer een positief online klimaat

In de praktijk blijkt dat de aanpak van cyberpesten voor zowel leerlingen, leraren als ouders lastig is. En dat is het ook. Cyberpesten is ongrijpbaar omdat het niet zichtbaar is voor opvoeders. Door het grote bereik en het gemak van het online verspreiden van berichten, kan de impact heel groot zijn. De emoties kunnen hoog opspelen en leerlingen voelen zich machteloos in het oplossen van cyberpesten.

Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en iedereen de verantwoordelijkheid te geven om een positief online klimaat te creëren. De lessen van SocialmediaIMPACT ondersteunen leraren om de bewustwording over het online gedrag en dat van anderen te vergroten.

lesmateriaal cyberpesten

Bespreek social media en cyberpesten het gehele schooljaar

Het advies is om onderwerpen over gedrag op social media en cyberpesten het gehele jaar door te bespreken. De leerlingen en studenten realiseren zich welk belang de school hecht aan een veilig sociaal klimaat en de bewustwording neemt toe, waardoor ze leren om in de praktijk adequaat te handelen. Het lesmateriaal cyberpesten dat samengesteld is voor het voortgezet onderwijs en MBO is toereikend om de leerlingen in de eerste klas over dit onderwerp te doceren, het gehele jaar door. Het betreffen korte lessen, die slechts een klein deel van het mentoruur of de lessen studieloopbaan en burgerschapsvorming innemen.

 

Meer weten over lesmateriaal cyberpesten voor het VO & MBO?

Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO is lesmateriaal cyberpesten beschikbaar. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor mentorlessen, studie loopbaan begeleidingslessen of burgerschapslessen en kunnen het gehele jaar ingezet worden. Lees verder en neem contact op of bel: 0645 09 09 39

Ik wilde nog vermelden dat we je training erg waarderen: we horen veel dingen die we niet wisten en vinden de training ook echt leuk om te volgen. Wat ik inmiddels aan de leerlingen verteld heb, komt ook goed aan. Ondanks mijn onwennigheid met het materiaal. Dubbel dank dus! Mentor klas 1 - Maris CollegeMeer weten over lesmateriaal cyberpesten voor het basisonderwijs?

Voor de basisschool groepen 6,7 en 8 verzorgt SocialmediaIMPACT de één uur durende les Bewust Online! Aan de hand van filmpjes en actuele foto’s worden de onderwerpen social media, online privacy, online imago en cyberpesten met de groep besproken. Leerlingen worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen waardoor levendige gesprekken ontstaan. Ze denken na over hoe ze moeten handelen als er online gepest wordt en worden zich meer bewust van hun eigen online gedrag en dat van anderen. Ze worden gestimuleerd om social media positief in te zetten. Lees verder en neem contact op of bel: 0645 09 09 39

Groepen 6 & 7 kregen de les Bewust Online!. De lesopzet, de pakkende filmpjes en foto’s zorgden voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. De kinderen vonden het superleuk en wilden veel vertellen maar ook weten. De kids zullen het er zeker thuis en met elkaar nog over hebben. Fijn dat we weer een stuk mediawijzer zijn geworden! Leerkracht groep 6 Willem de ZwijgerschoolIntegrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd

SocialmediaIMPACT stimuleert een integrale aanpak van cyberpesten, waarbij alle betrokken partijen – leraar, ouder, leerling – goed geïnformeerd zijn en met elkaar in gesprek blijven. SocialmediaIMPACT adviseert scholen om naast het lesmateriaal cyberpesten ook ouders en leraren te bereiken middels ouderavonden en teamtrainingen over social media en cyberpesten. Dit alles binnen het kader van sociale veiligheid van leerlingen op school. Een gefundeerd anti-pest beleid is nodig. Met als doel cyberpesten te herkennen, aan te pakken en zoveel mogelijk te voorkomen.

Teamtrainingen

Ouderavonden

 


Benieuwd wat het lesmateriaal cyberpesten kan betekenen voor uw school?

Bel 0645 09 09 39 of neem contact op.

contact