Lesmateriaal cyberpesten

Lesmateriaal cyberpesten voortgezet onderwijs

In de praktijk blijkt dat de aanpak van cyberpesten voor zowel leerlingen, leraren als ouders lastig is. En dat is het ook. Cyberpesten is ongrijpbaar omdat het niet zichtbaar is voor opvoeders. Door het grote bereik en het gemak van het online verspreiden van berichten, kan de impact heel groot zijn. De emoties kunnen hoog opspelen en leerlingen voelen zich machteloos in het oplossen van cyberpesten.

Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en iedereen de verantwoordelijkheid te geven om een positief online klimaat te creëren. De lessen van SocialmediaIMPACT ondersteunen leraren om de bewustwording over het online gedrag en dat van anderen te vergroten.

lesmateriaal cyberpesten

Bespreek social media en cyberpesten het gehele schooljaar

Het advies is om onderwerpen over gedrag op social media en cyberpesten het gehele jaar door te bespreken. Hiermee neemt de bewustwording onder leerlingen toe en wordt benadrukt welk belang de school hecht aan een veilig sociaal klimaat. Leerlingen krijgen praktische handvatten hoe ze adequaat kunnen handelen in geval van online pesten en groepsdruk.

Het lesmateriaal cyberpesten is samengesteld voor het voortgezet onderwijs. Het vormt een onderdeel van het lespakket Bewust Online. Het is toereikend om de leerlingen in de eerste of tweede klas een schooljaar lang te doceren over dit onderwerp te doceren. Het pakket bestaat uit korte lessen, die slechts een klein deel van het mentoruur innemen.

Lespakket mentoren bewust online 

Lespakket Bewust Online


Meer weten over lesmateriaal cyberpesten voor het VO?

Het lesmateriaal Bewust Online is speciaal ontwikkeld voor mentoren voor het eerste en/of tweede leerjaar in het voortgezet onderwijs. Om deze lessen te kunnen geven, volgen mentoren eerst een training. Wilt u meer informatie over inhoud van het programma? Of wilt u toetsen of het programma past binnen uw schoolaanbod en aansluit op uw doelgroep leerlingen? Neemt u dan vrijblijvend contact op:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact

 


Ik wilde nog vermelden dat we je training erg waarderen: we horen veel dingen die we niet wisten en vinden de training ook echt leuk om te volgen. Wat ik inmiddels aan de leerlingen verteld heb, komt ook goed aan. Ondanks mijn onwennigheid met het materiaal. Dubbel dank dus!Mentor klas 1 - Maris College

Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd

SocialmediaIMPACT stimuleert een integrale aanpak van cyberpesten, waarbij alle betrokken partijen – leraar, ouder, leerling – goed geïnformeerd zijn en met elkaar in gesprek blijven. Middels adviesgesprekken, trainingen, ouderavonden, gastlessen en mentorlessen begeleidt SocialmediaIMPACT scholen om tot een geborgde aanpak tegen digitaal pesten te komen.


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpesten


contact