Ouderavond cyberpesten

Cyberpesten: hoe pakt u dat aan?

Communicatie via social media vindt buiten het gezichtsveld van opvoeders plaats. Voor ouders en leraren is het daarom niet altijd duidelijk of een kind online gepest wordt of zelf iemand aan het pesten is. Daarbij komt dat het aanpakken van cyberpesten niet eenvoudig is. Vele ogen kijken mee en de emoties onder leerlingen kunnen hoog oplopen. Cyberpesten kan bovendien een flinke deuk in het zelfvertrouwen van de gepeste opleveren. Het zorgt voor een onveilige sfeer binnen een groep of klas. Vragen die onder ouders leven, zijn:

 • Hoe herken ik online pestgedrag en waar let ik precies op?
 • Wat kan ik doen als mijn kind digitaal gepest wordt of actief meedoet aan online pesten?
 • Hoe werkt online groepsdruk precies?
 • Hoe vergroot ik de online weerbaarheid van mijn kind?

ouderavond cyberpesten

Waarom een ouderavond over cyberpesten organiseren?

Tijdens de Ouderavond Cyberpesten komen leraren en ouders bijeen om informatie met elkaar te delen over het herkennen, aanpakken en voorkomen van cyberpesten. Soms vanwege een directe aanleiding. Soms als preventief middel met als doel het voorkomen van negatief gedrag op sociale media.

U bespreekt tijdens de avond hoe u kunt samenwerken om online negativiteit en pesten te verminderen. U krijgt tips om uw kind te stimuleren om ook online op een positieve wijze met elkaar om te gaan. Ouders ontvangen praktische handvatten om hun kind te begeleiden in de online wereld.


Onderwerpen ouderavond over cyberpesten

 • Wat speelt er op gebied van cyberpesten?
 • Wat is de impact voor een leerling en zijn klas?
 • Hoe weet u of uw kind online gepest wordt of misschien wel zelf pest?
 • Wanneer en hoe grijpt u in als er sprake is van cyberpesten?
 • Welke rol verwacht u van de school als er online gepest wordt?
 • Hoe kunt u hierin samenwerken met de school?
 • Wat kunt u doen om digitaal pesten te voorkomen?
 • Hoe gaat u in gesprek met uw kind over online pesten en omgaan met groepsdruk?

Klaartje wist met treffende voorbeelden het onderwerp cyberpesten actueel te maken onder zowel de ouders als leerkrachten. Ze heeft het publiek laten ervaren wat cyberpesten met kinderen doet en waarom cyberpesten een zorg moet zijn voor ouders én leerkrachten.Ouderraad OBS de Ammers

Ouderavonden van SocialmediaIMPACT zijn:

 • Positief van insteek
 • Laagdrempelig
 • Interactief
 • Actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • Actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • Afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • Vol praktische tips
 • Maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een ouderavond op uw school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Andere thema’s voor een ouderavond:

ouderavond basisonderwijs

ouderavond PO

ouderavond voortgezet onderwijs

ouderavond VO

 


Lees meer over mediaopvoeding 

Bekijk hier het dossier over mediaopvoeding dat speciaal voor ouders is samengesteld. U vindt hier blogs over onder meer nieuwe media en gezondheid, concentratie, cyberpesten, groepsdruk, challenges, games, memes en digitale stickers.

dossier-blog-ouderaovnd

Dossier Mediaopvoedingcontact