Ouderavond cyberpesten

Cyberpesten: hoe pakt u dat aan?

Communicatie via social media vindt buiten het gezichtsveld van opvoeders plaats. Voor ouders en leraren is het daarom lastig om cyberpesten te signaleren. Cyberpesten kan een verwoestende werking hebben op het zelfvertrouwen van de gepeste én op de sfeer binnen een groep of klas. Vragen die spelen:

 • Hoe signaleert u cyberpesten?
 • Hoe pakt u cyberpesten aan?
 • Hoe voorkomt u cyberpesten?

ouderavond cyberpesten

Waarom een ouderavond cyberpesten organiseren?

Tijdens een ouderavond cyberpesten komen leraren en ouders bijeen om informatie met elkaar te delen over het herkennen, aanpakken en voorkomen van cyberpesten. Soms vanwege een directe aanleiding. Soms als preventief middel, met als doel het voorkomen van digitaal pesten of ander negatief gedrag op social media.

 

Onderwerpen ouderavond cyberpesten

 • Wat speelt er op gebied van cyberpesten?
 • Wat is de impact voor een leerling en zijn klas?
 • Hoe weet u of uw kind online gepest wordt of misschien wel zelf pest?
 • Wanneer en hoe grijpt u in als er sprake is van cyberpesten?
 • Welke rol verwacht u van de school als er online gepest wordt?
 • Hoe kunt u hierin samenwerken met de school?
 • Hoe voorkomt u digitaal pesten?

 

Klaartje wist met treffende voorbeelden het onderwerp cyberpesten actueel te maken onder zowel de ouders als leerkrachten. Ze heeft het publiek laten ervaren wat cyberpesten met kinderen doet en waarom cyberpesten een zorg moet zijn voor ouders én leerkrachten.Ouderraad OBS de Ammers

 

Ouderavonden van SocialmediaIMPACT zijn:

 • positief van insteek
 • laagdrempelig
 • interactief
 • actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • vol praktische tips
 • maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

 

Voor het basis- en voortgezet onderwijs:

Ouderavonden voor de basisschool

Ouderavond voor het voortgezet onderwijs

 


Benieuwd naar de mogelijkheden voor een ouderavond op uw school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking bel 0645 09 09 39 of neem contact op. 

 

contact