Ouderavond social media

Mijn kind op social media: waar moet ik op letten?

Kinderen en jongeren zijn voor, tijdens en na schooltijd druk in de weer met hun smartphones. Gesprekken, roddels en ruzies die voorheen op het schoolplein speelden, verplaatsen zich steeds vaker naar de smartphone. Buiten het zicht van ouders en leraren. Dit roept vragen op, die tijdens de ouderavond over social media aan bod komen:

 • Wat doen onze kinderen het liefst op smartphone en social media?
 • Waar moet ik als ouder op letten?
 • Welke afspraken kan ik maken over gebruik van smartphone en social media
 • In hoeverre zijn deze afspraken realistisch of redelijk?
 • Waar kan ik terecht als zaken uit de hand lopen?

ouderavond social media

Waarom een ouderavond organiseren over social media?

Onze kinderen zijn zeer handig in het toepassen van hun smartphones. Maar deze handigheid zegt niets over hun inzicht in hun eigen online gedrag en dat van anderen. Op dit vlak kunnen ze zeker ondersteuning van hun ouders gebruiken! Ze zijn wel mediavaardig, maar nog niet mediawijs.

Een ouderavond is een uitstekende gelegenheid om in gesprek te gaan met leraren en de ouders van klasgenoten van uw kind. Ouders zijn voornamelijk op zoek naar de meest effectieve tips om hun kind te begeleiden in de online wereld. Deze tips komen ruimschoots aan bod tijdens de thema avond.


Voor basis- en voortgezet onderwijs

De avonden worden zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs gegeven. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de doelgroep leerlingen, hun leeftijd en online belevingswereld.


Kenmerkend voor de ouderavonden van SocialmediaIMPACT

 • Positief van insteek
 • Laagdrempelig
 • Interactief
 • Actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • Actueel, met de nieuwste trends en ontwikkelingen
 • Afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • Praktische tips
 • Maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

De ouderavond over social media is goed verlopen. Ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen. Je hebt een rustige manier van presenteren en staat erg boven de stof, zodat je vragen uit verschillende hoeken op een illustratieve manier kunt beantwoorden. Nogmaals bedankt.- zorgcoördinator Cals College -

Stel uw eigen ouderavond samen

In samenspraak met de school, MR of ouderraad, wordt invulling gegeven aan de ouderavond van uw keuze. U kunt kiezen uit verschillende thema’s:

 • Trends en ontwikkelingen
 • Mediaopvoeding
 • Mediawijsheid en digitaal burgerschap
 • Digitale jeugdcultuur
 • Social media en online omgangsvormen
 • Cyberpesten en groepsdruk 2.0
 • Online beïnvloeding en weerbaarheid
 • Online identiteit en seksualiteit
 • Digitale media, gezondheid en concentratie
 • Online privacy
 • Wetgeving
 • Gamen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een ouderavond op uw school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over mediaopvoeding 

Bekijk hier het dossier over mediaopvoeding dat speciaal voor ouders is samengesteld. U vindt hier blogs over onder meer nieuwe media en gezondheid, concentratie, cyberpesten, groepsdruk, challenges, games, memes en digitale stickers.

dossier-blog-ouderaovnd

Dossier Mediaopvoeding


Impressie ouderavond

Lees in de blog Impressie ouderavond hoe de voorzitter van de oudervereniging de ouderavond “Pubers, smartphones en social media” heeft ervaren.contact