Gastles social media

Gastles social media: inspiratie voor leerlingen

De leerlingen in de bovenbouw van de basisschool zijn enthousiast over social media zoals Youtube, Whatsapp, Instagram, TikTok en Snapchat. Ze maken online al best veel mee, maar weten niet altijd hoe ze de informatie op waarde kunnen schatten. Ook zijn ze zich nog niet bewust van hun eigen online gedrag en dat van anderen. Ze missen nog het inzicht en de zelfstandigheid om hier adequaat mee om te gaan. Daarom is het belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk mediawijs worden.

gastles-social-media

Gastles social media: de eerste stappen naar een mediawijze toekomst

SocialmediaIMPACT verzorgt gastlessen en projecten over social media op de basisschool. De gastlessen social media zijn zodanig opgezet, dat leerlingen op een positieve wijze bewust gemaakt worden over onderwerpen zoals online privacy, imago en cyberpesten. Een extra stap op weg naar een mediawijze toekomst:

 • gastles Bewust Online!
 • gastles online privacy
 • gastles netiquette

Gastles Bewust Online! 

Voor: basisschool groepen 6,7 en 8

Duur: 1 uur per groep

Thema’s:

 • social media
 • online privacy
 • online vriendschappen
 • online gedrag
 • cyberpesten

Groepen 6 & 7 kregen de les Bewust Online!. De lesopzet, de pakkende filmpjes en foto’s zorgden voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. De kinderen vonden het superleuk en wilden veel vertellen maar ook weten. De kids zullen het er zeker thuis en met elkaar nog over hebben. Fijn dat we weer een stuk mediawijzer zijn geworden!- leerkracht CBS Willem de Zwijgerschool -

Gastles Netiquette

Voor: basisschool groepen 7 en 8

Duur: 1 uur per groep

Met: thuisopdracht

Netiquette is een samenvoeging van etiquette op het (inter)net. Na het volgen van de gastles Bewust Online! gaan de leerlingen tijdens de les Netiquette actief aan de slag met het maken van onderlinge groepsafspraken over gedrag op social media.

 


Gastles Online Privacy 

Voor: basisschool groep 6

Duur: 1 uur per groep

Met: thuisopdracht

Na het volgen van de gastles Bewust Online! gaan de leerlingen van groep 6 actief aan de slag met het bepalen wat voor hen wel of niet privé informatie is en wat je wel of niet deelt op internet en social media.


Wat levert de gastles social media op?

 • Leerlingen zijn zich meer bewust van de thema’s online privacy en online imago: welke informatie deel je wel of niet op social media en wat is hier de reden van.
 • Leerlingen leren hoe te handelen tijdens gedoe, ruzie en pesterijen op social media
 • In de groepen 7 en 8 maken de leerlingen onderlinge afspraken over gedrag op social media, waar ze het gehele schooljaar op kunnen terugvallen.

Benieuwd naar de verschillende gastlessen over social media?

Voor meer informatie, tarieven of boekingen bel 0645 09 09 39 of neem contact op.

contact