Lesmateriaal mentoren

Bewust Online! – praktisch digitaal lesmateriaal mentoren

In het voortgezet onderwijs en MBO zijn mentoren, studieloopbaan begeleiders of docenten burgerschapsvorming veelal de aangewezen personen om met leerlingen over social media gebruik in gesprek te gaan. Als er online gedoe is, wordt dit tijdens de mentorlessen besproken. SocialmediaIMPACT heeft voor mentoren een digitaal lespakket ontwikkeld, dat het hele jaar door ingezet kan worden. Met als doel leerlingen te stimuleren om social media netwerken op positieve en strategische wijze in te zetten.

lesmateriaal mentoren

Waar mentoren regelmatig tegenaan lopen

 • Ik heb onvoldoende kennis over dit thema om met leerlingen het gesprek aan te gaan
 • Hoe blijf ik up-to-date in deze snel veranderende online wereld?
 • Welke onderwerpen zijn belangrijk om met de leerlingen te bespreken?
 • Hoe maak ik leerlingen bewust van hun eigen internetgedrag en dat van anderen? Ik heb maar 1 mentoruur per week, waarin al veel onderwerpen aan bod moeten komen.
 • Hoe pas ik het thema social media in, tijdens de mentoruren?

De oplossing voor de mentor les

SocialmediaIMPACT heeft speciaal voor mentoren het digitale lespakket Bewust Online! ontwikkeld. Het lesmateriaal is het gehele schooljaar door in te zetten, wanneer er tijd en ruimte is voor de mentor. Hierdoor komt het onderwerp met regelmaat aan bod en zijn leerlingen op meerdere momenten, verspreid over het jaar bewust bezig met het onderwerp. De lessen duren gemiddeld 10 minuten en vragen nauwelijks voorbereidingstijd. Alvorens met dit lespakket aan de slag te gaan, volgt de mentor de training Bewust Online!, zodat een gedegen basiskennis aanwezig is. Het lespakket wordt met regelmaat geüpdatet.

 

Voordelen lespakket Bewust Online!

 • digitaal lespakket, op te nemen in de ELO
 • hoofdzakelijk korte lessen van ongeveer 10 minuten
 • beslaan slechts een klein deel van het mentoruur zodat er ook ruimte is om andere zaken te bespreken
 • beperkte voorbereidingstijd
 • het gehele jaar door krijgt de mentor nieuw actueel materiaal direct toe te passen tijdens de les
 • leerlingen zijn er enthousiast over
 • leerlingen blijven tijdens schooljaar bewust bezig met het onderwerp: gebruik en gedrag op social media

Lesmateriaal mentoren is ontwikkeld voor

 • Mentoren voortgezet onderwijs
 • Studieloopbaanbegeleiders middelbaar beroepsonderwijs
 • Docenten Burgerschapsvorming voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
 • Docenten ICT of ITTL in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Lesmateriaal mentoren bestaat uit drie modules

Lespakket Bewust Online!

 • Online Privacy
 • Online Imago
 • Cyberpesten

Training Bewust Online!

Alvorens aan de slag te gaan met het lesmateriaal nemen mentoren deel aan de training Bewust Online! bestaande uit een voorbereidingsopdracht, een mentor les en drie trainingsmodules van twee uur:

 • Module 1: mediawijsheid, trends & ontwikkelingen
 • Module 2: cyberpesten
 • Module 3: online privacy & imago

Mentoren krijgen digitaal lesmateriaal aangereikt, bestaande uit een trainershandleiding, actuele korte presentaties, links naar filmpjes en ander beeldmateriaal.

 

Wat levert de training mentoren op?

 • Mentoren zijn op de hoogte van de belangrijkste online activiteiten en interesses van leerlingen in de leeftijdsgroep 12-18 jaar.
 • Mentoren zijn in staat kennis over te dragen op gebied van mediawijsheid, in het bijzonder cyberpesten, online privacy en online imago
 • Mentoren zijn in staat om leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten aanzien van internet- en mobiel gebruik.
 • Mentoren weten hoe te handelen in geval van online problemen.

Meer weten over het lesmateriaal mentoren?

Voor informatie, tarieven of boeking neem contact op of bel 0645 09 09 39 

contact