Training cyberpesten

Zodra leerlingen in de smartphone leeftijd komen, komt ook cyberpesten om de hoek kijken. Zeker als er sprake is van traditioneel pestgedrag binnen de groep leerlingen. Dan is de kans groot dat er ook online gepest wordt. Cyberpesten zorgt voor de nodige onrust en vraagt adequaat optreden van leerkrachten en docenten. Maar ook leerlingen en ouders zijn nodig om cyberpesten te stoppen en een positief online klimaat te creëren.

training-cyberpesten

Zorgt cyberpesten voor onrust op uw school?

Om de onrust tegen te gaan en een positief online klimaat te creëren, zijn duidelijke afspraken op school nodig over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel leraren, leerlingen als ouders gewenst. Alvorens deze afspraken te maken, is het belangrijk dat betrokkenen goed op de hoogte zijn van wat er onder jongeren speelt op social media.

 

Waarom workshop of training cyberpesten?

SocialmediaIMPACT organiseert verschillende workshops en trainingen met als doel:

 • verminderen van cyberpesten onder jongeren
 • creëren van een positief online klimaat op school
 • overdracht van kennis over de interesses en het online gedrag van jongeren
 • vergroten mediawijsheid

Zeer goede training afgestemd op het MBO en de actualiteit. Adequate tips en informatief. Ik heb ideeën opgedaan hoe ik deze problematiek beter kan aanpakken.Docent ROC Kop van Noord Holland

 

Wat leert u tijdens de training cyberpesten?

 • actualiteit en ontwikkelingen over cyberpesten
 • herkennen en aanpakken van online pesten
 • het gesprek aangaan met leerlingen over online pesten
 • welke afspraken andere scholen hebben gemaakt over voorkomen van digitaal pesten
 • beschikbaar lesmateriaal
 • geldende wetgeving
 • handige hulpsites

Inhoudelijk goed. Stof  leverde zinvolle en interessante discussies op.Docent voortgezet onderwijs

 

Voor wie is de training cyberpesten?

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Docenten voortgezet onderwijs en MBO
 • Zorg coördinatoren
 • Anti-pest coördinatoren
 • Mentoren
 • Studieloopbaanbegeleiders
 • Teamleiders en directeuren

Aanbod met thema cyberpesten

Naast trainingen voor onderwijsprofessionals, heeft SocialmediaIMPACT ook lesmateriaal voor leerlingen en de ouderavond cyberpesten ontwikkeld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO:

Mentorlessen cyberpesten

Ouderavond cyberpesten

Gastlessen cyberpesten


Benieuwd naar de mogelijkheden voor een training over cyberpesten op uw school?

Neem contact op of bel 0645 09 09 39

contact