Training aanpak cyberpesten en online groepsdruk

Zodra leerlingen in de smartphone leeftijd komen, komt ook cyberpesten om de hoek kijken. Zeker als er sprake is van traditioneel pestgedrag binnen de groep leerlingen. Dan is de kans groot dat er ook online gepest wordt.

Cyberpesten zorgt voor de nodige onrust en vraagt adequaat optreden van leerkrachten en docenten. Maar ook leerlingen en ouders zijn nodig om cyberpesten te stoppen en een positief online klimaat te creëren.

training-cyberpesten

Zorgt cyberpesten voor onrust op uw school?

Om de onrust tegen te gaan en een positief online klimaat te creëren, zijn duidelijke afspraken op school nodig over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel leraren, leerlingen als ouders gewenst. Alvorens deze afspraken te maken, is het belangrijk dat betrokkenen goed op de hoogte zijn van wat er onder jongeren speelt op social media.

Tijdens de training wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van jongeren, social media en grensoverschrijdend gedrag.

 


Waarom een workshop of training aanpak cyberpesten?

SocialmediaIMPACT organiseert verschillende workshops en trainingen met als doel:

 • verminderen van cyberpesten en online conflicten onder leerlingen
 • vergroten van de online weerbaarheid van leerlingen
 • overdracht van kennis over de digitale jeugdcultuur
 • vergroten mediawijsheid en verstevigen digitaal burgerschap van de leerlingen
 • creëren van een positief online klimaat op school

Zeer goede training afgestemd op het MBO en de actualiteit. Adequate tips en informatief. Ik heb ideeën opgedaan hoe ik deze problematiek beter kan aanpakken.Docent ROC Kop van Noord Holland

Wat leert u tijdens de training aanpak cyberpesten en online groepsdruk?

 • actualiteit en ontwikkelingen over cyberpesten
 • herkennen, voorkomen en aanpakken van online pesten en groepsdruk
 • het gesprek aangaan met leerlingen over online pesten en groepsdruk
 • hoe de online weerbaarheid van leerlingen te vergroten
 • online sociale veiligheid op school: ervaring van andere scholen
 • tips over lesmateriaal, handige hulpsites
 • wetgeving

Inhoudelijk goed. Stof leverde zinvolle en interessante discussies op. Praktisch en relevant.Docent voortgezet onderwijs

Voor wie is de training cyberpesten?

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Docenten voortgezet onderwijs en MBO
 • Zorg coördinatoren
 • Anti-pest en veiligheidscoördinatoren
 • Mentoren
 • Studieloopbaanbegeleiders
 • Onderwijs ondersteunend personeel (conciërge, toa, klassenassistent)
 • Teamleiders en directeuren
 • Adviseurs GGD en CJG

 

Aanbod met thema cyberpesten

Naast trainingen voor onderwijsprofessionals, biedt SocialmediaIMPACT ook lesmateriaal voor leerlingen, thema avonden voor ouders en gastlessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO


Benieuwd naar de mogelijkheden voor een training over cyberpesten op uw school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impactLees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpesten


contact