Training mediawijsheid: de wereld binnen handbereik

Tablets en social media worden steeds meer ingezet als onderwijsmiddel. Mediawijsheid, digitale geletterdheid en 21st century skills komen steeds hoger op de agenda. De wereld is letterlijk en figuurlijk binnen handbereik door de komst van online toepassingen. Dit biedt vele mogelijkheden voor leraren en leerlingen, maar roept ook vragen op:

 • Hoe beoordelen we het mediawijsheid niveau van onze leerlingen en leraren?
 • Welke kennis moet ons lerarenteam zelf hebben over mediawijsheid?
 • Op welke wijze en hoe vaak gaan we mediawijsheid integreren in ons lesaanbod?
 • Welke lesstof over mediawijsheid bieden we onze leerlingen aan?
 • Hoe gaan we om met digitale middelen tijdens de les?

training mediawijsheidTraining mediawijsheid: inspiratie voor leraren

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van mediawijsheid competenties van jongeren. Enerzijds hebben jongeren begeleiding nodig om verstandig om te gaan met de negatieve kanten van het internet. Anderzijds is het belangrijk dat zij leren hoe ze sociale netwerken en internet positief en strategisch inzetten.

Tijdens de training mediawijsheid geeft SocialmediaIMPACT een inkijkje in de online wereld van jongeren, hoe ze deze benaderen en interpreteren en hoe ze hierin begeleid kunnen worden. Hierbij wordt het competentiemodel mediawijsheid van Mediawijzer.net als leidraad gebruikt en gaat u aan de slag met uw eigen mediawijsheidsplan.

 

Praktisch en inspirerend. Volop nieuwe kennis opgedaan, waar ik direct wat mee kan tijdens de les.Docent voortgezet onderwijs

Waarom training mediawijsheid van SocialmediaIMPACT?

 • Basis voorbereiding op digitaal wereldburgerschap van leraren en leerlingen
 • Op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jongeren, social media en mediawijsheid
 • Advies over het begeleiden van leerlingen tot bewuste en kritische gebruikers van internet en social media
 • Inspiratie opdoen over de mogelijkheden van mediawijsheid op school
 • Handvatten om mediawijsheid in de bestaande lessen te integreren
 • Basis voor de eigen ontwikkeling van een doorlopende leerlijn mediawijsheid
 • Positieve insteek, actueel, interactief en activerend

 

Dank je wel voor de leuke en inspirerende training over mediawijsheid – belangrijk om hiermee aan de slag te gaan op school – je kunt niet vroeg genoeg beginnen met dit onderwerp!Leerkracht basisonderwijs

Wat leert u tijdens de training mediawijsheid?

 • actualiteit en ontwikkelingen over mediawijsheid
 • belang van actief mediawijsheid onderwijs
 • de 10 competenties van mediawijsheid
 • beoordelen eigen mediawijsheid niveau
 • beoordelen mediawijsheid niveau van uw eigen leerlingen
 • opstellen implementatieplan mediawijsheid tijdens de les
 • praktijkvoorbeelden

Voor wie is de training mediawijsheid?

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Docenten voortgezet onderwijs
 • Docenten MBO
 • Teamleiders en directeuren

Benieuwd naar de mediawijsheid mogelijkheden voor uw school?

Bel 0645 09 09 39 of neem contact op.

contact