Training mediawijsheid

Training mediawijsheid: voorbereiding op digitaal burgerschap

De meeste jongeren zijn dagelijks in de weer met nieuwe media. Ze zijn vaardig met hun apparaten en beleven online veel plezier. Toch maken docenten en ouders zich geregeld zorgen. Het lijkt alsof nieuwe media met onze jongeren aan de haal gaan. Ze zitten uren online, het aanbod is overweldigend en de aantrekkingskracht is groot. Maar hoe ver reikt hun kennis en beoordelingsvermogen als het gaat om zelfregulering van nieuwe media en het op waarde schatten van informatie? In hoeverre zijn ze bewust bezig met het opbouwen van hun eigen online reputatie? En hoe kunt u als school bijdragen aan het vergroten van de mediawijsheid van uw leerlingen?

training mediawijsheid

Mediawijsheid en de rol van het onderwijs

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van mediawijsheid competenties van jongeren. Enerzijds hebben jongeren begeleiding nodig om meer weerbaar te worden tegen de negatieve kanten van het internet. Anderzijds hebben ze kennis nodig om sociale netwerken en internet op constructieve wijze in te zetten. Ze moeten voorbereid worden op een toekomst waarin onze maatschappij steeds meer afhankelijk wordt van digitale middelen.

De corona lockdown heeft de digitalisering in het onderwijs een flinke boost gegeven. Mediawijsheid, digitale geletterdheid en 21st century skills komen steeds hoger op de agenda van de politiek en het onderwijs te staan. Een goed moment om met het team onderstaande vragen te onderzoeken. Deze komen aan bod tijdens de training mediawijsheid.

 • Hoe beoordelen we het mediawijsheid niveau van onze leerlingen en leraren?
 • Welke kennis moet ons lerarenteam zelf hebben over mediawijsheid?
 • Op welke wijze integreren we mediawijsheid in ons lesaanbod?
 • Hoe gaan we om met digitale middelen tijdens de les?
 • Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een wereld die steeds meer digitaliseert?

Praktisch en inspirerend. Volop nieuwe kennis opgedaan, waar ik direct wat mee kan tijdens de les.Docent voortgezet onderwijs

Waarom de training mediawijsheid van SocialmediaIMPACT

Tijdens de training mediawijsheid krijgt u een inkijkje in de online wereld van jongeren, hoe ze deze benaderen en interpreteren en hoe ze hierin begeleid kunnen worden. U krijgt handvatten om mediawijsheid te integreren in het curriculum van de school. Inhoudelijke kennis wordt afgewisseld met korte, activerende opdrachten.

 • Basis voorbereiding op digitaal burgerschap van leraren en leerlingen
 • Nieuwste trends en ontwikkelingen op gebied van jongeren, social media en mediawijsheid
 • Advies over het begeleiden van leerlingen tot bewuste en kritische gebruikers van internet en social media
 • Inspiratie opdoen over de mogelijkheden van mediawijsheid op school
 • Handvatten om mediawijsheid in de bestaande lessen te integreren
 • Praktische tips en lesideeën
 • Positieve insteek, actueel, interactief en activerend

Dank je wel voor de leuke en inspirerende training over mediawijsheid – belangrijk om hiermee aan de slag te gaan op school – je kunt niet vroeg genoeg beginnen met dit onderwerp!Leerkracht basisonderwijs

Voor wie is de training mediawijsheid?

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Docenten voortgezet onderwijs
 • Docenten MBO
 • Teamleiders en directeuren

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impactcontact