Cyberpesten basisschool

De dagelijkse praktijk van de leerkracht?

In de praktijk blijkt dat leerkrachten vanaf de groepen 6 regelmatig met hun leerlingen het gesprek aangaan vanwege online ruzies, akkefietjes en digitaal pesten. Online gesprekken die zich buiten schooltijd afspelen, komen ongevraagd de school binnen. Dat kan behoorlijk tijdrovend zijn, terwijl een leerkracht liever aan de slag gaat met de lessen die die dag op het programma staan.

cyberpesten basisschoolHoe ga je om met cyberpesten op de basisschool?

De aanpak van digitaal pesten is voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders lastig. Dit komt doordat de emoties hoog op kunnen lopen en niet altijd duidelijk is wat er online speelt. Soms komt het online pesten voort uit een misverstand of uit de hand gelopen ruzie. Soms speelt het langere tijd zonder dat de opvoeders het door hebben. Ook komt het voor dat het onduidelijk is wie de cyberpester is of ontbreekt het inzicht in de online groepsdynamiek. Hoe handel je in deze gevallen als school? En hoe kun je hierin samenwerken met ouders?


In gesprek over cyberpesten op de basisschool

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is kennis over online pesten en groepsdruk nodig. Ook vraagt dit betrokkenheid van zowel leerkrachten, leerlingen en ouders.

SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het basisonderwijs te verminderen en leerlingen te stimuleren om ook online op een positieve manier met elkaar om te gaan.


Integrale aanpak cyberpesten: iedereen goed geïnformeerd

Naast trainingen voor onderwijsprofessionals, biedt SocialmediaIMPACT ook thema avonden voor ouders en gastlessen over cyberpesten en online groepsdruk.

 


Meest gestelde vragen over cyberpesten basisschool

 • Wie is binnen de school verantwoordelijk voor online sociale veiligheid?
 • Welke minimale kennis moeten leerkrachten hebben om met leerlingen in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • Hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • Hoe handelt een leerkracht als er sprake is van cyberpesten?
 • Welke afspraken maken we hierover?
 • Hoe werken we hierin samen met ouders en leerlingen?
 • Hoe stimuleren we leerlingen tot positief online gedrag?
 • Welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • Welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • Met welke wetgeving hebben we te maken?

Super goed georganiseerd. Contact vooraf erg prettig. Je hebt een open houding naar personeelsleden en ouders. Presentatie zag er goed uit, filmpjes waren duidelijk.Zorgcoördinator KBS Petrus Dondersschool

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT

 • Positief
 • Laagdrempelig
 • Interactief
 • Actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • Actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • Afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • Vol praktische tips
 • Maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een training, les of ouderavond over cyberpesten en online groepsdruk?

Voor meer informatie, tarieven of boeking:

contact

contact bel social media impact

contact klaartje social media impact


Lees meer over cyberpesten en online sociale veiligheid

In het dossier Aanpak cyberpesten vindt u informatie over schoolveiligheid, aanpak van online pesten en groepsdruk, in gesprek gaan over memes en digitale stickers, victim blaming etc.

cyberpesten dossier blogss

Dossier Aanpak cyberpestencontact