Cyberpesten basisschool

Cyberpesten: de dagelijkse praktijk van de leerkracht?

In de praktijk blijkt dat leerkrachten vanaf de groepen 6 regelmatig met hun leerlingen het gesprek aangaan, vanwege online ruzies, akkefietjes en digitaal pesten. Online gesprekken die zich buiten schooltijd afspelen, komen ongevraagd de school binnen. Dat kan behoorlijk tijdrovend zijn, terwijl een leerkracht liever aan de slag gaat met de lessen die die dag op het programma staan.

cyberpesten basisschoolHoe ga je om met cyberpesten op de basisschool?

In de praktijk blijkt dat de aanpak van cyberpesten voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders lastig is. En dat is het ook. Er spelen verschillende emoties en cyberpesten kan zo ongrijpbaar zijn. Soms komt het online pesten voort uit een misverstand of uit de hand gelopen ruzie. Soms speelt het langere tijd zonder dat de opvoeders het door hebben. Ook komt het voor dat het onduidelijk is wie de cyberpester is. Hoe handel je in deze gevallen als school?

 

In gesprek over cyberpesten op de basisschool

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden op school over preventie, signaleren en aanpakken van cyberpesten. Hierbij is de betrokkenheid van zowel leerkrachten, leerlingen en ouders gewenst. SocialmediaIMPACT organiseert verschillende activiteiten met als doel cyberpesten in het basisonderwijs te minimaliseren.

Ouderavond cyberpesten

Teamtraining cyberpesten

Gastles social media

 

Super goed georganiseerd. Contact vooraf erg prettig. Je hebt een open houding naar personeelsleden en ouders. Presentatie zag er goed uit, filmpjes waren duidelijk.Zorgcoördinator KBS Petrus Dondersschool

 

Meest gestelde vragen over cyberpesten basisschool

 • wie is binnen de school verantwoordelijk voor dit het thema?
 • welke minimale kennis moeten leerkrachten hebben om met leerlingen in gesprek te gaan over dit onderwerp?
 • hoe borgen we de aanpak en preventie van cyberpesten binnen ons beleid?
 • hoe handelt een leerkracht als er sprake is van cyberpesten?
 • welke afspraken maken we hierover?
 • hoe werken we hierin samen met ouders en leerlingen?
 • hoe stimuleren we leerlingen tot positief online gedrag?
 • welke hulpsites en instanties kunnen we raadplegen?
 • welk lesmateriaal is beschikbaar?
 • welke wetgeving is geldig?

Bijeenkomsten van SocialmediaIMPACT

 • positief
 • laagdrempelig
 • interactief
 • actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • vol praktische tips
 • maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een training, les of ouderavond over cyberpesten?

Bel 0645 09 09 39 of neem contact op.

 

contact