Ouderavonden

Mediaopvoeding: waar ouders tegenaan lopen

De meeste ouders van nu zijn niet opgegroeid met social media en smartphones en de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Als ouder kunt u uw kind nauwelijks nog bijbenen. Hierdoor ontstaan twijfels. Twijfels of u uw kind op de juiste manier begeleidt in het gebruik van nieuwe media.

ouderavonden

Drie uitdagingen voor ouders in de digitale opvoeding

 • Op de hoogte blijven van de online interesses van uw kind
 • Inzicht krijgen in de mogelijkheden en schaduwzijde van nieuwe media
 • Stimuleren van uw kind tot het bewust en kritisch gebruik van nieuwe media

Tijdens de ouderavond krijgt u de nodige kennis en inzichten om uw kind te begeleiden in de online wereld.

Ouderavonden zorgen voor duidelijkheid

De praktijk leert dat het zeer verhelderend werkt om bijeen te komen tijdens een ouderavond op de school van uw kind. Het is een uitstekende gelegenheid om samen met andere ouders en de leraren van de school in gesprek te gaan over mediaopvoeding en de vraagstukken die spelen. SocialmediaIMPACT begeleidt deze ouderavonden voor scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij kijken terug op een geslaagde avond. Inhoudelijk was het een helder en begrijpelijk verhaal, met een mooie balans tussen theorie en interactie met de zaal. Daardoor ook veel aandacht vanuit de zaal. Op sommige momenten was het doodstil! Nogmaals mijn dank.- ouderavond social media Sondervick College -

Ouderavonden van SocialmediaIMPACT zijn:

 • vol praktische tips
 • positief van insteek
 • laagdrempelig
 • interactief
 • actueel, met de nieuwste onderzoeken
 • actueel, met de nieuwste ontwikkelingen en trends
 • afwisselend, met treffende filmpjes en foto’s
 • maatwerk, afgestemd op de doelgroep leerlingen

Ouderavonden op maat

In overleg met de school en ouderraad, geeft SocialmediaIMPACT invulling aan:

Ouderavond op de basisschool

Ouderavond in het voortgezet onderwijs

Ouderavond over social media

Ouderavond over cyberpesten

 


Impressie ouderavond: blijf in gesprek met uw kind

Lees hier de blog Impressie van de ouderavond “Pubers, smartphones en social media”, geschreven door de voorzitter van de oudervereniging.

 


Benieuwd naar de mogelijkheden voor een ouderavond op school?

Voor informatie, tarieven of boeking bel 0645 09 09 39  of neem contact op.

contact